Strategische HR-ontwikkeling en implementatie van HR-beleid

Organisaties in de zorg en het onderwijs worstelen vandaag de dag met vragen als:

• Hoe zorgen we voor een betere aansluiting van ons HR-beleid bij onze strategische koers?
• Hoe kunnen we onze bestaande HR-instrumenten verbeteren of beter benutten?
• Wat moeten we doen om als organisatie aantrekkelijk te blijven voor onze medewerkers?
• En hoe blijven onze medewerkers vitaal, betrokken en inzetbaar op de langere termijn?
• Welke stappen moeten we zetten in een reorganisatieproces en wie ondersteunt ons hierbij?
• Welke ontwikkelingen zijn er en wat betekent dit voor onze personele bezetting?
• Is onze HR-afdeling wel optimaal ingericht of zijn er nog verbeterslagen te maken?

HR-beleid van toegevoegde waarde vraagt om meer dan een strategisch plan

Een mooi strategisch beleidsplan maakt HR-beleid in uw organisatie niet vanzelfsprekend van toegevoegde waarde. PTGM bekijkt HR-vraagstukken met zowel een strategische als een praktische blik: Wat levert het de organisatie op? Hoe ziet het er praktisch uit? Wat betekent dit voor medewerkers?

PTGM maakt uw HR plannen concreet en effectief

Effectief HR-beleid vraagt om een goede vertaling van strategie naar concrete oplossingen, praktische instrumenten en een haalbare planning. Hier ligt de kracht van PTGM! Of het nu gaat om HR interim-management of opdrachten gericht op HR Ontwikkeling & advies: wij ontwikkelen samen met u concreet beleid en zorgen dat managers en medewerkers daarmee aan de slag kunnen.

Een visie op HR die bij uw organisatie past

Door in gesprek met de klant kritisch te zijn en telkens weer vragen te stellen, ontwikkelen we samen een visie op de aanpak van HR-vraagstukken die past bij uw organisatie. Van daaruit geven we concreet handen en voeten aan nieuwe plannen en realiseren we de gestelde doelen in de praktijk.

 

Meer weten? Neem contact met ons op.