Teamontwikkeling met Spiral Dynamics

Waarden- en Drijfverenanalyse

Mensen beschikken over leidende denkpatronen en gewoontes die voortkomen uit onderliggende waarden en drijfveren. Deze drijfveren zijn een belangrijke factor bij het begrijpen van gedrag. Waarom reageert iedereen anders op eenzelfde situatie? Waarom is het met sommige mensen heel lastig samenwerken en loopt het met anderen vlekkeloos? De antwoorden liggen vaak in een verschil in drijfveren, waardoor dezelfde situatie op verschillende manieren geïnterpreteerd wordt.

Inzicht in de dominante waarden en drijfveren van jezelf, jouw team of organisatie geeft nieuwe verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen namelijk in hoge mate hoe een individu, team of organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft voorspelt zijn gedrag, het bepaalt de motivatie om dingen wel of niet te doen. Zicht op de verschillende dominante drijfveren biedt de mogelijkheid om in je kracht te komen en individuen, teams of organisaties verder te ontwikkelen.

My Motivation Insights

PTGM maakt gebruik van de drijfverenanalyse van My Motivation Insights. Deze test is gebaseerd op het ruim 20-jaar durende onderzoek van de Amerikaanse psycholoog dr. Clarence W. Graves naar gedragspatronen. Zijn conclusie: ieder mens heeft een set van drijfveren in zich die elkaar aanvullen, maar ook met elkaar conflicteren. Elk individu kent bovendien een ander gewicht toe aan deze set waarden. Vrijwel alle gedragspatronen kunnen vanuit deze conclusie worden verklaard.

Don Beck en Chris Cowan werkten dit gedachtegoed van Graves verder uit in hun boek Spiral Dynamics . Zij onderscheiden daarbij zeven verschillende drijfveren, ieder aangeduid met een eigen kleur. My Motivation Insights werkte dit verder uit in een gevalideerde online drijfverentest, die in Nederland al ruim 100.000 en wereldwijd al ruim drie miljoen keer is toegepast in kleine en grote organisaties binnen de meest uiteenlopende branches.

Wanneer je zicht wilt krijgen op jouw eigen drijfveren en onderliggende waarden, kun je contact opnemen met PTGM om je aan te melden voor de drijfverenanalyse. Je ontvangt per mail een link naar een online vragenlijst, die je in ± 15 minuten invult. De uitkomst van deze vragenlijst wordt vertaald in een rapportage waarin jouw drijfverenprofiel wordt uitgewerkt. In een afspraak van een uur wordt het rapport mondeling toegelicht. Kijk hier voor een anonieme voorbeeldrapportage.

Hierdoor krijg je goed inzicht in:

 • Je eigen profiel: wat geeft energie en wat kost energie
 • Je eigen drijfveren: jouw sterktes en zwaktes
 • Welke werkomgeving het beste bij je past

Het profiel is een goede voorspeller voor gedrag in verschillende situaties en is in de regel erg herkenbaar. Daarnaast geeft het een goed beeld wanneer ontwijkend gedrag of spanningen kunnen ontstaan.

Teamontwikkeling

Wanneer je als team of organisatie zicht wil krijgen op gemeenschappelijke drijfveren, vindt er eerst een intakegesprek met de leidinggevende plaats. Daarna worden de teamleden per mail uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Tijdens een teamdag worden jullie meegenomen in de achterliggende theorie van Graves. Individuele profielen worden toegelicht, besproken en samengevoegd in een team- of organisatieprofiel. Tijdens deze bespreking ontstaat een interactieve discussie, waarbij knelpunten inzichtelijk worden en bespreekbaar worden gemaakt. Het inzicht in elkaars denkpatronen bevordert de samenwerking en meestal ook het gezamenlijke resultaat. Na afloop ontvangen de deelnemers een rapport over hun profiel via e-mail.

Een dergelijke teamdag leidt tot:

 • Inzicht in de drijfveren van jezelf en van elkaar
 • Beter begrip van collega’s onderling (gevolg: minder frictie en een betere sfeer)
 • Efficiëntere samenwerking en meer resultaat
 • Zicht op de groepssamenstelling waardoor deze geoptimaliseerd kan worden
 • Beter inschatten of sollicitanten binnen het team en hun rol passen
 • Beter inschatten van gesprekpartners en klanten in het werk
 • De ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal
 • Betere en effectievere communicatie

Voor meer informatie over de achtergrond, de toepassingsmogelijkheden of de kosten
neemt u contact op met PTGM human resource management.

Neem contact op