Duurzame inzetbaarheid

We moeten steeds langer blijven werken in een sterk veranderende omgeving. Dit vraagt veel flexibiliteit van organisaties en van medewerkers. De arbeidsmarkt wordt krapper en de gemiddelde leeftijd van medewerkers neemt toe. Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat kennis steeds sneller veroudert, wat vraagt om andere competenties dan in het verleden. Van medewerkers wordt verwacht dat zij gezonde, vitale en betrokken professionals zijn die met plezier hun werk blijven doen, in iedere levensfase. Niet voor niets staat het thema ‘Duurzame Inzetbaarheid’ in Nederland al enkele jaren in de top 3 van meest belangrijke strategische HR-thema’s. Maar hoe begin je er mee? En welke interventies hebben een positieve invloed op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers?

 

Integraal beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid richt zich op behoud en versterking van:

  • het fysieke en mentale werkvermogen (werkvermogen)
  • de vitaliteit (vitaliteit)
  • het loopbaanpotentieel (inzetbaarheid)

Dit vraagt om het proactief bewaken van de gezondheid en de werk-privébalans van medewerkers en om het continu motiveren van medewerkers, om het werkplezier tot aan de pensioengerechtigde leeftijd zo optimaal mogelijk te houden. Om de inzetbaarheid van medewerkers zo optimaal mogelijk te houden is het nodig om blijvend te investeren in kennis en vaardigheden van medewerkers, rekening houdend met de steeds veranderende vraag naar arbeid en competenties.

 

Is duurzame inzetbaarheid van medewerkers te beïnvloeden?

Er zijn heel veel verschillende interventies mogelijk om medewerkers op de langere termijn gezond, productief en met plezier aan het werk te houden. Welke interventies in uw organisatie effectief zijn is op voorhand niet te zeggen. Deze interventies kunnen verschillen per sector, per organisatie, of zelfs per medewerker. Voorbeelden van interventies zijn er genoeg: het realiseren van een efficiënte personeelsbezetting, het organiseren van scholing en training, het faciliteren van loopbaanontwikkeling, etc. Maar interventies kosten geld, dus is het van belang om die interventies te kiezen die het meest van toegevoegde waarde zijn. Maar welke interventies u ook in wil zetten, één ding is zeker. Het vraagt om actieve inspanningen van u en van uw medewerkers.

Duurzame inzetbaarheidsscan

PTGM kan u ondersteunen bij het in kaart brengen van de belangrijkste hefbomen voor duurzame inzetbaarheid in uw organisatie. Er zijn verschillende manieren om zicht op deze hefbomen te krijgen. Dit kan met behulp van verschillende soorten scans: een organisatiescan, een scan van uw personeelsbeleid, maar ook met behulp van een duurzame inzetbaarheidsscan voor uw medewerkers. Dergelijke scans leggen haarfijn bloot welke interventies het meest van toegevoegde waarde zijn. Maar PTGM heeft ook goede ervaringen met participatieve HR-ontwikkeling vanuit een dwarsdoorsnede van uw organisatie, waarbij de relevante thema’s niet in kaart worden gebracht met behulp van vragenlijsten, maar op basis van dialoog met (een vertegenwoordiging van) uw medewerkers. En uiteraard zijn ook combinaties van deze werkvormen mogelijk.

 

 

Wilt u aan de slag moet met Duurzame Inzetbaarheid op basis van de meest relevante interventies voor uw organisatie?  

Neem contact op met PTGM human resource management voor het bespreken van de mogelijkheden.

Neem contact op