Competentiemanagement

Competenties zijn steeds belangrijke aangrijpingspunten geworden voor organisaties. Om meer uit uw medewerkers te kunnen halen is het belangrijk om te kunnen sturen op resultaten en op gedrag. Goed geformuleerde competenties beschrijven een specifieke verzameling van gedrag dat bijdraagt aan het succesvol functioneren binnen de resultaatgebieden die van belang zijn binnen uw organisatie.

Om gericht met competentiemanagement aan de slag te kunnen, is het dus noodzakelijk om helder te hebben welke resultaten u van uw medewerkers verwacht en welk gedrag u daarbij als werkgever belangrijk vindt. PTGM heeft veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling en implementatie van competentiemanagement binnen organisaties. Dit varieert van het opstellen van functiebeschrijvingen met competentieprofielen, tot het onderzoeken van aanwezige competenties bij medewerkers met behulp van 360-graden feedback-onderzoek, of aan de hand van assessments die wij kunnen uitvoeren in samenwerking met Bureau Schuite.

 

Competentieprofielen

PTGM maakt over het algemeen gebruik van de competentietaal van Pi-Company bij de ontwikkeling van competentieprofielen. De praktijk wijst uit dat hun 43 standaardbeschrijvingen van de meest voorkomende competenties zeer bruikbaar zijn bij de totstandkoming van competentiebeschrijvingen op maat. PTGM heeft hier ervaring mee opgedaan binnen diverse organisaties in de zorg, het onderwijs en de zakelijke dienstverlening. Wij analyseren samen met u welke sleutelfuncties er zijn binnen uw organisatie, welke resultaatgebieden er per functie gewenst of noodzakelijk zijn en over welke competenties uw medewerkers moeten beschikken om hun functie nu en in de toekomst succesvol uit te kunnen voeren.

 

360-graden feedback

360-graden onderzoek kan ingezet worden in uw organisatie om inzicht te krijgen in de competenties van medewerkers, op basis van beelden van medewerkers zelf en mensen uit hun omgeving. ‘360-graden’ geeft aan dat het gaat om een kring van mensen om de medewerker heen. Deze medewerkers uit de directe werkomgeving kunnen (digitaal) worden uitgenodigd om feedback te geven op de sleutelcompetenties die aan de functie van een medewerker verbonden zijn. Doordat medewerkers zichzelf ook scoren op de verschillende competenties, ontstaat een overzicht hoe een medewerker zelf aankijkt tegen zijn competenties en in welke mate dit herkend en/of gedeeld door zijn omgeving. Op deze wijze krijgen u en uw medewerkers inzichtelijk welke competenties als relatief sterk worden ervaren en welke competenties verder te verbeteren zijn.

PTGM ondersteunt 360-graden onderzoek met behulp van diverse online instrumenten. Ook kan PTGM voor u een eigen online omgeving inrichten op basis van uw eigen competentiebeschrijvingen, van waaruit u in de toekomst zelf in staat bent om 360-graden onderzoek uit te zetten zonder tussenkomst van derden. Ook is het mogelijk om via PTGM competentieonderzoek te laten doen in combinatie met een Workplace Big Five. Dit maakt het mogelijk om competenties te verbinden met persoonlijkheidskenmerken en talenten van medewerkers, waardoor een nog betere inschatting kan worden gemaakt van het aanwezige ontwikkelpotentieel van medewerkers.  Uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn uitstekend te gebruiken als vertrekpunt voor het opstellen van persoonlijke ontwikkelplannen.

 

360-graden-feedback

Voor meer informatie over de achtergrond of de toepassingsmogelijkheden neemt u contact op met PTGM human resource management.

Neem contact op