Opleiding & Ontwikkeling

Opleiding en ontwikkeling gaat over meer dan het organiseren van opleidingen en trainingen in organisaties. Het gaat vooral over leren. Leren van medewerkers, maar ook het leren van  organisaties als geheel. Wanneer opleiding en ontwikkeling strategisch wordt ingezet, kan het worden ingezet als instrument voor verdere organisatieontwikkeling door het leervermogen van medewerkers en organisaties te vergroten.

Hierbij is het allereerst van belang om een heldere visie op leren te formuleren en vast te stellen, in lijn met de doelstellingen van uw organisatie. Vervolgens kunnen concrete leeractiviteiten in kaart worden gebracht en worden vastgesteld. Tot slot is het van belang om de leeractiviteiten ook concreet in te richten en te organiseren. De visie op leren is vaak behoorlijk van invloed op de uiteindelijke vorm en inhoud van de te organiseren leeractiviteiten.

Beroepsopleidingen

Medewerkers moeten allereerst een goed opgeleid zijn voor het werk dat ze doen. Om ervoor te zorgen dat opleidingsinstituten potentieel goede nieuwe medewerkers opleiden, is het van belang om nauwe contacten te onderhouden met opleidingsinstituten in voor u belangrijke richtingen. In samenwerking met hen kunt u bijvoorbeeld stagetrajecten inrichten of  EVC-trajecten voor zij-instromers opzetten.

Bijscholing

Ook is het van belang om bijscholing te organiseren voor uw medewerkers, om kennis, vaardigheden en competenties te blijven ontwikkelingen in relatie tot de ontwikkelingen in uw omgeving. Wanneer u hierbij gebruik maakt van scholing  op basis van het train-de-trainer principe, borgt u dat de kennis in uw organisatie aanwezig blijft en kunt u de talenten van uw eigen medewerkers goed benutten.

Persoonlijke ontwikkeling

Opleiden en ontwikkelen is echter meer dan het volgen van opleidingen en behalen van diploma’s. Het vraagt vaak om (zelf)reflectie en een open, onderzoekende en leergierige houding. Hiervoor zijn een ondersteunend leerklimaat en passende middelen (samenwerkingspartners, coaches, intervisiebegeleiders, etc.) noodzakelijk om hierin faciliterend te kunnen zijn.

Management Development

Daarnaast is het van belang om vanuit uw visie aandacht te besteden aan management development. Hierbij kan gedacht worden aan scholingsprogramma’s voor leidinggevenden, maar ook aan het opzetten van traineeships of potential-trajecten. Ook kunnen trajecten op basis van Whole Scale Change worden ingericht om samen met uw leidinggevenden ontwikkeling direct vorm te geven.

Mogelijkheden genoeg dus om opleiding & ontwikkeling in uw organisatie vorm te geven, waarbij dit kan variëren van bewust geselecteerde ontwikkelactiviteiten tot een integraal opleidingshuis of interne academie. PTGM heeft mede aan de wieg gestaan van verschillende interne opleidingsafdelingen en interne academies. Kijk hier voor een overzicht van eerder succesvol uitgevoerde opdrachten op het gebied van opleiding & ontwikkeling door PTGM.

Voor meer informatie over de achtergrond of de toepassingsmogelijkheden neemt u contact op met PTGM human resource management.

Neem contact op