HR-ontwikkeling

HR afdelingen zijn dagelijks druk met de operationele HR-processen in hun organisatie. En terecht, want hieraan ontleent HR in de basis zijn bestaansrecht. Toch is het belangrijk om af en toe eens stil te staan bij de ontwikkeling van de eigen HR-afdeling. Welke verwachtingen heeft onze interne klant? Waar staan we als afdeling? Waar willen we naartoe?

PTGM kan ondersteunen bij het analyseren van uw HR-afdeling en adviseren over eventuele vervolgstappen die u als afdeling kunt maken. Samen met u bekijken we welke analysemethoden het beste passen bij uw organisatie.

SERVQUAL

PTGM werkt onder andere met het SERVQUAL-model. Met behulp van een digitale vragenlijst wordt uw interne klant bevraagd over zijn verwachtingen en percepties ten aanzien van uw dienstverlening. Door het verschil tussen verwachtingen en percepties in kaart te brengen, ontstaat een helder overzicht van datgene wat men van uw dienst verwacht en datgene wat men daadwerkelijk ervaart. Dit levert concrete handvatten op ter verbetering van uw interne dienstverlening.

 

 

 Het Ulrich-model

Dave Ulrich introduceerde het begrip HR Business Partner, eveneens gebaseerd op de vraag wat HR moet leveren om toegevoegde waarde aan zijn organisatie te bieden. Ulrich onderscheidt hierbij vier rollen voor de HR professional:

 1. Strategisch partner
 2. Administratief expert
 3. Werknemersvertegenwoordiger
 4. Verandermanager

Samen met u brengen wij in kaart in welke mate deze rollen goed vertegenwoordigd zijn binnen uw HR-afdeling en welke stappen er gezet zouden kunnen worden om deze rollen op onderdelen te versterken.

 

HR ontwikkelingsfasen van Hoogendoorn

Job Hoogendoorn promoveerde in 2012 met zijn proefschrift ‘Kan Strategisch Human Resource Management (veel) beter?’. Onderdeel van dit proefschrift is een vijf fasenmodel dat de volwassenheidsfase van een HR-afdeling in kaart brengt:

 1. HRM pioniersfase
 2. Instrumenteel/operationeel HRM
 3. HRM op weg naar Business Partner
 4. Professioneel & Strategisch HRM
 5. Topklasse SHRM, thuis in de wereld en continu lerende organisatie

Met behulp van dit model brengt PTGM samen met u de volwassenheidsfase van uw afdeling in kaart en worden concrete handvatten voor verdere ontwikkeling vastgesteld.

 

Whole Scale Change

Whole Scale Change is een systeem van interventies, gebaseerd op het open systeemdenken. Analyse en ontwikkeling vinden tegelijkertijd plaats, op basis van voortschrijdend inzicht dat wordt verkregen door continue samenspraak tussen adviseurs, uw afdeling en kleine of grote dwarsdoorsneden van uw klantsysteem. De vorm en de inhoud van interventies zijn vooraf niet bepaald, maar worden tijdens het proces samen vastgesteld. Een ontwikkelingsproces met behulp van Whole Scale Change verloopt vanuit de uitgangspunten dat:

 • het verleden, heden en de toekomst samen de organisatiewerkelijkheid vormen
 • de organisatiewerkelijkheid groter is dan ieders directe waarneming
 • actieve participatie de betrokkenheid vergroot
 • veranderen nooit klaar is of ophoudt

PTGM werkt hiervoor samen met experts van VIJFadvies.

 

Voor meer informatie over de achtergrond of de toepassingsmogelijkheden neemt u contact op met PTGM human resource management.

Neem contact op