Performance management

Performance management gaat over het bewust sturen op resultaten en competenties van medewerkers. Het doel van performance management is om persoonlijke prestaties en ontwikkelingen van medewerkers aan te laten aansluiten bij de doelstellingen van uw organisatie.

Gewenste resultaten en daarvoor benodigde competenties kunnen worden vastgelegd in een generiek functiegebouw.

 

Door het inrichten van een heldere performance management cyclus, wordt het eenvoudiger als organisatie om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van medewerkers en om wederzijdse verwachtingen tussen medewerkers en de organisatie inzichtelijk en expliciet te maken. Kennis, vaardigheden en gedrag komen structureel op de agenda, waarmee inzichtelijk wordt wat er nodig is om samen succesvol te kunnen zijn.

Tevens geeft u uw medewerkers hiermee de gelegenheid om duidelijk te maken welke ambities zij hebben en wat zij hierbij van uw organisatie verwachten. U krijgt beter inzicht in de ontwikkelings- en doorstroombehoefte van uw medewerkers, waardoor u concreter inhoud kunt geven aan loopbaanontwikkeling en interne mobiliteit.

 

Op basis van uw wensen en de expertise van PTGM worden de specifieke onderdelen van uw performance management cyclus in kaart gebracht. Op basis hiervan ontwikkelt PTGM formats voor medewerkers en leidinggevenden als handvat voor de te voeren gesprekken. Waar mogelijk worden deze formats ingebouwd in uw personeelsinformatiesysteem, waardoor de afwikkeling ervan geheel digitaal plaats kan vinden, gespreksverslagen automatisch worden opgeslagen in uw personeelsdossiers en eenvoudig managementinformatie over de voortgang kan worden samengesteld.

In een beleidsnotitie wordt verder vastgelegd welke beoordelingsgradaties er zijn en welk effect een beoordeling kan hebben op de beloning van medewerkers, het al dan niet verlengen van contracten of het toekennen van promotiemogelijkheden.

Training gespreksvoering

Desgewenst verzorgt PTGM ook de trainingen in uw organisatie om leidinggevenden te ondersteunen bij het voeren van de gesprekken. Hierbij zorgen wij voor training op maat, waardoor aangesloten wordt op de individuele deskundigheid en leerbehoefte van leidinggevenden. Met behulp van trainingsacteurs kan er geoefend worden met het voeren van ingewikkelde gesprekken, afgestemd op casuïstiek uit uw dagelijkse praktijk.

Voor meer informatie over de achtergrond of de toepassingsmogelijkheden neemt u contact op met PTGM human resource management.

Neem contact op