Strategische personeelsplanning en talentontwikkeling

De Nederlandse beroepsbevolking wordt steeds ouder. Het geboortecijfer daalt en ouderen gaan als gevolg van gevoerd overheidsbeleid minder snel met pensioen. Hierdoor neemt het aantal deelnemers aan het arbeidsproces steeds verder af. Daarnaast worden banen steeds complexer en blijken medewerkers zich over het algemeen minder snel te ontwikkelen dan hun omgeving.

Het is daarom voor medewerkers noodzakelijk om steeds nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen, om hun werkhouding steeds meer om te zetten naar een leerhouding en zich breder en meer multidisciplinair te ontwikkelen. Organisaties besteden de laatste jaren daarom steeds meer aandacht aan strategische personeelsplanning en talentmanagement.

 

Talentmanagement

Talent krijgt echter pas waarde als het ook daadwerkelijk benut wordt. Talentmanagement is meer dan het managen van talentvolle medewerkers. Talentmanagement gaat over het werven, selecteren, ontwikkelen, behouden, belonen en laten presteren van medewerkers. Wanneer er in organisaties zorgvuldig aandacht wordt besteed aan strategische personeelsplanning en talentmanagement, gaan organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling hand in hand en draagt het zichtbaar bij aan de realisatie van uw organisatiedoelstellingen. Maar hoe maak je dit nu concreet? Hoe ontdek je het talent in jouw organisatie en zet je de juiste stappen om dit talent ook daadwerkelijk te benutten voor de toekomst?

 

Strategische personeelsplanning en talentmanagement begint bij het inzichtelijk maken van het huidige potentieel binnen een organisatie. PTGM maakt hiervoor gebruik van een potentieel-meting die veelvuldig is beproefd in het bedrijfsleven. In samenwerking met de leidinggevenden uit uw organisatie wordt uw personele bezetting door PTGM in kaart gebracht en wordt er gekeken naar het ontwikkelpotentieel van uw medewerkers. Dit wordt tegen het licht gehouden van de strategische doelstellingen van uw organisatie, waarbij gebruik kan worden gemaakt van verschillende toekomstscenario’s. De werkwijze van PTGM leidt tot visueel inzicht in het potentieel van uw organisatie en faciliteert u als manager bij de strategische discussie over personeel. Daarbij levert deze potentieel-meting voeding voor concrete actieplannen op het gebied van strategische personeelsplanning en talentontwikkeling.

Voor meer informatie over de achtergrond of de toepassingsmogelijkheden neemt u contact op met PTGM human resource management.

Neem contact op