PTGM en de My Motivation Insights drijfverentest

Foto-MyInsights

PTGM is een onafhankelijk HR-organisatieadviesbureau dat zich richt op strategische HR-beleidsontwikkeling en interim-management. PTGM adviseert en ondersteunt organisaties en HR-afdelingen bij de (door)ontwikkeling van HR-beleid en de inrichting van de HR-organisatie. Eén van de hulpmiddelen hierbij is de drijfverentest. Marinus van Petegem, oprichter van PTGM, vertelt over zijn ervaringen met My Motivation Insights.

“Ik vind het prettig dat ik kan zeggen dat het gevalideerd is.”
Marinus van Petegem, HR interim manager/consultant

De eerste kennismaking

In de tijd dat ik HR manager was van De Hoenderloo Groep ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met het gedachtegoed van Graves. Via een externe consultant die mij als projectleider ondersteunde tijdens een cultuurveranderingstraject hebben alle managers een drijfverentest gedaan. Ik herkende mijzelf bijzonder goed in de uitkomst van deze test.

Toen ik in 2011 startte met PTGM kwam ik My Motivation Insights tegen op de Performa beurs. Doordat ik als HR manager goede ervaringen had met de drijfverentest heb ik hier informatie over meegenomen. Ik ben me meer gaan verdiepen in de aanbieders van drijfverentesten, waaruit uiteindelijk twee serieuze partijen overbleven. De doorslag om voor My Motivation Insights te kiezen was de wetenschappelijke validatie van de onderliggende vragenlijst.

In de praktijk

In 2013 heb ik voor het eerst een studiedag begeleid voor trainers en opleidingsfunctionarissen bij een interne opleidingsacademie van een instelling voor gehandicaptenzorg. Zij werkten voornamelijk zelfstandig en individueel, maar het was in hun werk wel essentieel dat zij vanuit eenzelfde visie werkten. Het idee was ontstaan om met elkaar dieper in gesprek te gaan over de betekenis van de kernwaarden van de organisatie.

Kernwaarden zijn erg belangrijk voor een organisatie, maar het ingewikkelde hierbij is dat ieder individu deze vaak anders interpreteert. Eén van hun kernwaarden was bijvoorbeeld: “ik neem verantwoordelijkheid.” Maar wat verantwoordelijkheid nemen betekent voor een mensgerichte collega die samenwerken als belangrijkste drijfveer heeft, is heel iets anders dan wat dit betekent voor een collega die primair gericht is op het bereiken van resultaat.

Ik heb toen voorgesteld om de studiedag te begeleiden op basis van de uitkomsten van een drijfverentest. Volgens mij is het namelijk belangrijk om binnen teams van elkaar te weten wat een ieder drijft. Wanneer je dat weet, begrijp je ook beter wat een ieder zou kunnen verstaan onder verantwoordelijkheid nemen. Wie ben je en hoe zit je in elkaar? Daarna is de vertaalslag naar kernwaarden prima te maken.

De kracht van de My Motivation Insights drijfverentest

Dat ik werk met een gevalideerde drijfverentest is voor mij een belangrijk argument bij het inzetten ervan bij mijn klanten. Ik heb het validatierapport mogen inzien en vind het prettig dat het open is. Wanneer klanten mij vragen hoe dat nu zit met de validatie kan ik daar ook dieper op ingaan. Dat maakt het voor mij betrouwbaar.

Daarnaast leidt de drijfverentest vooral tot een goed gesprek en dat vind ik de grootste meerwaarde. Mensen die hun rapportages terugkrijgen en toegelicht krijgen herkennen zich er echt in. De kleuren die gekoppeld zijn aan de verschillende drijfveren blijven op je netvlies. Omdat je de kleuren makkelijk onthoudt, blijven deze als een soort spiegel in je achterhoofd. Het is leuk om te merken dat de uitkomsten van een test nog steeds leven wanneer ik enkele weken later ergens terugkom. Het levert stof tot nadenken, maar op een luchtige manier. Door deze luchtigheid worden er dingen met elkaar besproken en tegen elkaar gezegd die anders onder de oppervlakte blijven. Het levert je een taal om met elkaar in gesprek te gaan.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*