Certified Management Consultant

Certified Management Consultant

Certified Management Consultant (CMC) is voor organisatieadviseurs een kwaliteitskeurmerk met een wereldwijd erkende status. Organisatieadviseurs met een CMC certificaat:

  • hebben tenminste vijf jaar aantoonbare advieservaring en kunnen complexe adviesopdrachten aan
  • werken structureel aan hun professionele ontwikkeling (permanente educatie)
  • worden periodiek getoetst voor hercertificering (op professionele reflectie, inhoudelijke verdieping en professionele ontmoeting)
  • houden zich aan de gedragscode van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en zijn daarop aanspreekbaar
  • zijn opgenomen in het CMC-register, dat is in te zien op de website ooa.nl .

Het keurmerk ‘Certified Management Consultant’ wordt beheerd door de International Council of Management Consulting institutes (ICMCI), waarbij wereldwijd meer dan 45 landen zijn aangesloten. De Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) is aangesloten bij de ICMCI en geaccrediteerd om adviseurs voor CMC te certificeren.

 

Certified Management Consultant